Konsortiet

Konsortieprogram är ett effektivt och verksamhetsnära sätt att driva ledar- & chefsutveckling på. Den grundläggande tanken är att företag och organisationer som har ett kontinuerligt behov av att utveckla sina chefer och ledare, och samtidigt nätverka över organisationsgränser och lära av varandra tar ett gemensamt ansvar för utveckling av program och inriktning tillsammans med erkända och professionella utbildnings- & utvecklingsaktörer. Konsortieprogram kombinerar det bästa från så kallade öppna och skräddarsydda program.

 Våra konsortiesamarbeten kännetecknas av

  • en utvald grupp av partnerföretag/-organisationer med en seriös långsiktig syn på lärande och chefs- & ledarutveckling
  • en gemensam ambition att aktivt påverka programmets inriktning och innehåll så att det alltid är aktuellt i förhållande till mikro- & makromiljö
  • ett grundat intresse för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan företag och organisationer

Konsortiemodellen utgör en hävstång för att stärka den verkliga effekten i organisationen genom att möjliggöra för flera från samma företag att delta i varje program. Detta underlättar för deltagarna att processa verksamhetsspecifika utmaningar som en del av programmet.

Konsortieprogrammet passar särskilt bra till företag som vill lära av andra, finnas med i ett kvalificerat sammanhang och som kanske inte har en mindre grupp chefer och ledare som behöver utvecklas varje år.

Styrgrupp

I konsortiet sätter vi ihop en styrgrupp bestående av representanter från de organisationer som är med. Ofta är det VD eller HR-chef som deltager i styrgruppen.

Styrgruppens syfte är att

1) Anpassa och påverka programmets upplägg och innehåll så att alltid aktuella utmaningar hanteras och maximalt lärande uppstår
2) inom gruppen bygga nätverk och utbyta kunskap och erfarenheter mellan olika företag och roller.

Det innebär att det sker ett lärande på olika nivåer för medverkande konsortieföretag och -organisationer.

Konsortieprogrammet är framtaget av Effect Management exklusivt för ett konsortium med företag och organisationer i Värmland med omnejd. Vid sammansättningen eftersträvas olikheter av branscher, funktioner och bakgrund. Detta skapar plattformen för ett unikt lärande inom och utom sin egna organisation.

 


Vill du veta mer?

För mer information om konsortieprogrammet kontakta Emelie Johannesson.

Telefon: 070-359 00 02
Epost: emelie.johannesson@effect.se