Leif Helgman

Leif har ett handlingsinriktat förhållningssätt, trivs bra i rollen som igångsättare samt gillar att initiera och driva utvecklings-processer.

Han har ett öppet och lättillgängligt sätt vilket gör att han snabbt skapar relationer. Leifs förmåga att kommunicera, inspirera och stödja individen i dennes utveckling är viktiga inslag i hans ledarskap samtidigt som han arbetar medvetet med att utveckla ett bra teamwork. Han har lätt att se och utarbeta övergripande ramverk och strukturer.

Leif  har en bred erfarenhetsbas från näringslivet. Personal-området har varit specialområdet med tyngdpunkt på att medverka i och driva olika typer av förändringsprocesser.

Leif började sin yrkesbana som officer vid Värmlands Regemente där han var verksam fram till 1993 i olika chefs- och utbildarroller. Utveckling och ledarskap var i fokus under denna period. Därefter följde en treårsperiod som personalchef inom stålkoncernen Avesta Sheffield i Avesta. Arbete med organisationsförändring och personalutveckling stod då främst på agendan. Mellan 1996 och 1998 var Leif personalchef inom Ericsson och där var outsourcing och neddragningar huvuduppgifter. 1998 lockades Leif tillbaka till Avesta Sheffield koncernen, nu som personaldirektör och medlem i koncernledningen. Under denna period gjordes koncernen lönsam, en global HR-organisation skapades och företaget slogs samman med Outokumpu Stainless och bildade AvestaPolarit. Efter 5 år flyttade Leif till Sandviken och Sandvik Coromant där han fram till årsskiftet 2005/2006 var personaldirektör.

Med rötterna i Värmland, hemlängtan och ett sug efter att verka som managementkonsult finns han nu inom Effect Management