Malin von Elern

”Lugn, odramatisk och med humor!” Så beskrev en kursdeltagare Malins pedagogiska förmågor när hon utbildade i IT under tidigt 90-tal. Malin är IT-experten som blev nyfiken på mycket mer. I hennes utbildningsbakgrund finns examen inom dataprogrammering och statskunskap, högskolekurser inom juridik och ekonomisk historia, samt certifiering inom coaching och NLP.

Idag skapar Malin värde hos sina kunder både som bollplank vid visions- och strategiarbete, som team- och ledarskapsutvecklare och som coach. Två övertygelser är grundmurade i henne – att utveckling alltid är möjlig och att all utveckling underlättas av trygga relationer. Malin tror också att detaljerna är lika viktiga som helheten och att ett bra utvecklingsarbete kräver förmågan att både kunna bryta ned och att kliva ett steg bort för att se den stora bilden.

Malin har arbetat med IT bl.a. som utbildare, med forskning inom statsvetenskap och som projektledare och chef inom det privata näringslivet innan hon blev egenföretagare för snart 15 år sedan. Uppdragsgivare återfinns inom många olika branscher – shipping, gruv-, stål- och kemiindustrin, skog och jordbruk, telekom m.m. Malins roll – att facilitera vid verksamhetsutvecklande processer såsom värderings-, strategi- och affärsplanearbete, och att utbilda och stötta chefer i att få alla medarbetare med på banan – är branschoberoende, och hennes tidigare erfarenheter gör att hon kan vara en resurs både i det privata näringslivet, i föreningsorganisationer och inom offentlig sektor.

Malins nyfikenhet på mer har inte avtagit med åren. Hon letar ständigt nya perspektiv och ny kunskap för att fortsätta skapa värde hos sina klienter. Under senare år är det neuroscience och neuroleadership som fångat hennes intresse och uppdragsgivare som arbetar med henne får nytta av det. Förutom att hon tycker det är stimulerande att ständigt utveckla sig, drivs hon av tanken att ju mer kunskap man har, desto fler möjligheter har man att anpassa sig för att nå fram med ett budskap till en viss person eller organisation och därigenom skapa förutsättningar för utveckling.