Mikael Olofsson

Mikael Olofsson har ett nyfiket och lösnings-orienterat förhållningssätt. Med sin lugna och enga-gerande framtoning skapar han goda förutsättningar för inlärning hos individer och i grupper. Mikael har en förmåga att se bortom det självklara och på ett strukturerat sätt förmedla nya insikter.

Hans pedagogiska förmåga tillsammans med hans förmåga att i övrigt skapa en god lärsituation, borgar för ett gott resultat. I sitt arbete som konsult brinner han för att bidra till nya insikter som kan leda till bestående beteendeförändringar. Att se människor, grupper och organisationer växa och utvecklas i önskad riktning, ger Mikael energi.

Mikael har under 13 års tid arbetat som HR-konsult och lokal personalchef, både inom den offentliga- och privata sektorn. Mikael har lång erfarenhet från att ha arbetat med såväl enskilda individer, arbets- och ledningsgrupper som med utveckling av organisationer. Hans akademiska studier skedde på linjen/programmet för personal- och arbetslivsfrågor med Pedagogik som huvudämne. Mikael har under sitt arbetsliv haft förmånen att prova på en mängd olika arbeten i olika branscher. Han har även erfarenhet från att själv ha elitidrottat (fotboll), samt fungerat i olika ledarroller inom Svensk fotboll. I sina olika roller inom personal och organisation har Mikael drivit utveckling inom många olika områden, såsom organisationsutveckling, förändringsprocesser, resurssäkring/rekrytering, ledarutvecking, kompetensplanering och prestationsstyrning, alternativa karrirärvägar/karriärutveckling, utbildning, coaching och rehabilitering.