Vässa ert strategiska ledningsarbete

december 5, 2023 3:48 e m

En introduktion till strategiskt analysarbete av omvärld samt egna resurser och förmågor för att vara relevanta idag och imorgon.

ERFA

oktober 3, 2021 8:11 f m

ERFA är erfarenhetsutbyte för personer i ledande befattning.

Personlig utveckling

september 5, 2021 10:00 f m

Personlig utveckling är ett program med exceptionella möjligheter att jobba med sig själv.

Higher Ambition Program

september 5, 2021 9:59 f m

Higher Ambition Program är ett graduate traineeprogram som skall skapa möjligheter för de mest ambitiösa studenterna att bygga sin professionella karriär i Värmland, Gävleborg och Dalarna.

Aktivt ledarskap

september 5, 2021 9:59 f m

Aktivt Ledarskap är ett ledarskapsprogram för dig som är ny eller har en tids erfarenhet i chefs- och ledarrollen.

Ny som chef

september 5, 2021 9:59 f m

Ny som chef är ett ledarskapsprogram för dig som är relativt ny i din chefsroll, eller som är på väg in i en chefs- och ledarroll.

ExeQtive

september 5, 2021 9:58 f m

ExeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal- och resultatansvar.