Managementprogrammet

Managementprogrammet

Om programmet

Detta är ett ledarskapsprogram för dig med erfarenhet i chefs- och ledarrollen. Programmet fokuserar både på dina personliga kvaliteter och på förmågan att förstå, leda och driva utveckling i det system du är en del av.

Det finns tydligt stöd i forskning att ledare som tar ansvar, agerar utifrån en tydlig värdegrund, visar personlig omtanke, inspirerar och engagerar sina medarbetare och agerar som en förebild kan ha transformerande effekt på både individer och verksamhet. För att kunna göra allt detta behöver du som ledare ha en god självkännedom, välja att använda dina styrkor på bästa sätt, träna dina sociala och kommunikativa färdigheter samt ha en god förståelse för helheten i verksamheten jag verkar i. Man behöver också klara av att förflytta mig mellan ett gott självledarskap, ett utvecklande direkt ledarskap och ett utvecklande indirekt ledarskap.

Under åtta dagar kommer vi bearbeta dessa frågeställningar genom att varva teori, reflektion, träning och erfarenhetsutbyte. Programmet innehåller både ett inventorium för att utforska kopplingen mellan individuella drivkrafter och ledarstilar samt ett feedbackinstrument där du som deltagare får viktig återkoppling på ditt ledarskap från din egen organisation.

 • Varför delta i detta program?
  Programmet fokuserar både på dina personliga kvaliteter och på förmågan att förstå, leda och driva utveckling i det system du är en del av.
 • För vem? 
  Detta är för dig med erfarenhet i chefs- och ledarrollen

Hur:

Kursgård

Språk:

Svenska

Pris:

52 500 kr

Längd:

8 dagar

Datum:

Kontakta oss för mer information.

Kontakt för bokning

Kursupplägg

1

Dag 1-2 (Internat) 

 • Drivkrafter och självledarskap
 • Forskning kring ledar- och medarbetarbeteenden
 • Tillit och psykologisk trygghet i grupper
 • Att leda på olika nivåer
 • Personlig ledarplattform

Digitalt seminarium 3h
Omvärldsspaning och att leda i ständiga förändringar

 

2

Dag 3-5 Internat 

 • Förstå sin omvärld och förstå systemet man är en del av.
 • Strategi, strategiskt ledningsarbete, verksamhetsstyrning, och ekonomi
 • Feedback på ditt ledarskap
 • Deltagarnas egna utmaningar/dilemman och erfarenhetsutbyte/sparring

3

Dag 6 digitalt

 • Indirekt ledarskap
 • Ledningsgrupper
 • Att leda ledningsgrupp
 • Att vara del av ledningsgrupp

 

4

Dag 7-8 Internat

 • Det kommunikativa uppdraget som chef
 • Tydlighet och påverkan
 • Samtal med individer
 • Hur gör jag mig på scen – internt och externt, media
 • Praktisk träning och feedback

 

Det här får du

Det här får du

Efter genomfört program kommer du ha med dig

 • Teori
 • Reflektion
 • Träning
 • Erfarenhetsutbyte
 • Ett inventorium för att utforska kopplingen mellan individuella drivkrafter och ledarstilar
 • Feedbackinstrument där du som deltagare får viktig återkoppling på ditt ledarskap från din egen organisation

Genom den här utbildningen har jag utvecklat och fördjupat min förmåga att utöva ett ledarskap som bygger förtroende, motivation och stimulerar drivkraften hos alla härliga medarbetare i vår organisation. Den typen av ledarskap som lägger grunden för en stark företagskultur och ett lyckosamt bolag i längden.

Gabriella Gille, Chief Brand & Category Officer, Löfbergs