Vässa ert strategiska ledningsarbete

december 5, 2023 3:48 e m

En introduktion till strategiskt analysarbete av omvärld samt egna resurser och förmågor för att vara relevanta idag och imorgon.

ERFA

oktober 3, 2021 8:11 f m

ERFA är erfarenhetsutbyte för personer i ledande befattning.

Personlig utveckling

september 5, 2021 10:00 f m

Personlig utveckling är ett program med exceptionella möjligheter att jobba med sig själv.

ExeQtive

september 5, 2021 9:58 f m

ExeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal- och resultatansvar.