ERFA

oktober 3, 2021 8:11 f m

ERFA är erfarenhetsutbyte för personer i ledande befattning.

Personlig utveckling

september 5, 2021 10:00 f m

Personlig utveckling är ett program med exceptionella möjligheter att jobba med sig själv.

Managementprogrammet

september 5, 2021 10:00 f m

Managementprogrammet är ett ledarskapsprogram för dig med erfarenhet i chefs- och ledarrollen.

ExeQtive

september 5, 2021 9:58 f m

ExeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal- och resultatansvar.