Nu ska 25 toppstudenter från Karlstads Universitet ges möjlighet att starta sin karriär hos Värmlands mest spännande arbetsgivare.
Den här veckan öppnar ansökan till Higher Ambition Program där företag och organisationer som Löfbergs, Branäsgruppen och Karlstads kommun gått ihop för att tillsammans erbjuda ett traineeprogram som skall mäta sig med de mest populära traineeprogrammen i Sverige. Syftet är att få fler studenter att stanna i regionen efter avslutade studier och att bidra till att tryggad kompetensförsörjning.

  • ”Om 86% av studenterna vid vårt universitet lämnar länet efter att de tagit examen har vi en rejäl gemensam utmaning – idag och imorgon. Higher Ambition Program är ett bevis på att vi tillsammans kan göra skillnad. Det finns en enorm kraft i att samarbeta kring frågor som både berör våra egna organisationer och Värmland i stort”, säger Peter Rovér, vd på Effect Management som är initiativtagare till, och driver, programmet.

 Redan vid lansering kan studenterna söka traineetjänster hos företag och organisationer som Löfbergs, Moelven, NWT, Branäsgruppen, HSB Värmland, Coop Värmland, Elvenite, Barilla, Region Värmland och Karlstads kommun. Och fler spännande arbetsgivare är på väg in med sina platser.

Denna unika blandning av organisationer, branscher och sektorer gör Higher Ambition Program till ett alldeles unikt traineeprogram. Det riktar sig inte bara till ingenjörer eller ekonomer utan här kommer många typer av examina att vara relevanta.

  • “Vi kommer att ha rekryteringsbehov inom en mängd olika yrken framåt. Det här är en del i vårt arbete med att attrahera framtida medarbetare och jobba långsiktigt med vår kompetensförsörjning. Att vi gör det tillsammans med andra företag och organisationer är en unik möjlighet som ger mervärde för alla inblandade”, säger Gunilla Nilsson, Personaldirektör på Karlstadskommun.
  • ”Inom Barilla söker och utvecklar vi alltid bra medarbetare som kan lyfta oss ytterligare nivåer – på kort och lång sikt. Det här är en unik möjlighet för oss att arbeta med vår långsiktiga kompetensförsörjning och ledarutveckling – där vi samtidigt får vara med och lära av och bidra till andra organisationer för att göra oss alla bättre”, säger Tommy Mohlin, Plant Director, Barilla Filipstad.

Traineeprogrammet startar i februari 2018 och pågår under 11 månader. Mellan 20 september och 20 november är ansökningsperioden öppen. Som en del av traineeåret kommer de 25 traineerna att gå ett gemensamt utbildningsprogram om 12 dagar, ha gemensamma digitala och fysiska mötesplatser samt göra studiebesök hos många av de medverkande organisationerna.

Här finns mer information om programmet och alla lediga platser www.higherambition.se
 

 Om konsortiet Higher Ambition Program
I Värmland finns inte storleken på företag och organisationer (eller inte centrala funktioner som hanterar dessa större traineeprogram) för att de var för sig ska kunna skapa högprofilerade kostnadseffektiva traineeprogram med relevant innehåll. Samtidigt är ”flödet” av studenter som går på Karlstads Universitet en av våra största outnyttjade tillgångar. Men idag lämnar 86 procent av studenterna på Karlstad Universitet Värmland efter examen. Därför har vi skapat ett konsortium med företag och organisationer och ett attraktivt gränssnitt gentemot studenter som tar examen på KAU eller andra universitet och högskolor.

 Higher Ambition Program designas, koordineras och genomförs av Effect Management med stöd från och i samarbete med Region Värmland, Karlstads Kommun, Karlstads Universitet, Paper Province, Handelskammaren i Värmland, Compare, IUC Stål & Verkstad, Karlstads studentkår, Drivhuset Karlstad och andra centrala aktörer.


För frågor: 

Peter Rovér, vd Effect Management
Tel 070-249 42 24, peter.rover@effect.se


Maja Hedin, projektledare Higher Ambition Program, Effect Management
Tel 072-179 81 41, maja.hedin@effect.se
 
Gunilla Nilsson, Personaldirektör, Karlstads Kommun
Tel 054-5401079, gunilla.nilsson2@karlstad.se
 
Tommy Mohlin, Plant Director Filipstad, Barilla
Tel 073-4290840, Tommy.Mohlin@barilla.com