Alldeles innan semestrarna var Effect på plats i Almedalen. Dels för att ta del av kunskap men även sprida vår egen. Därför arrangerade vi ett antal tillfällen för erfarenhetsutbyten.

Veckan började med att samla vårt erfarenhetsnätverk för högsta ledningsnivån i offentlig sektor för att presentera vårt nya ledarutvecklingsprogram för politiker i kommuner och landsting/regioner.

Effect anordnade också ett rundabordssamtal, som handlade om hur aktivt medarbetarskap och medarbetarutveckling bidrar till verksamhetsutveckling och ett bättre arbetsliv. Här samlades 15 kommun-, region- och myndighetschefer, vd’a och företrädare för branschorganisationer som tänkte högt tillsammans och delade erfarenheter. Vilka förutsättningar behöver cheferna och vilka förutsättningar behöver de skapa för medarbetarna? Det blev många spännande perspektiv och ett samtal som handlade om såväl hinder som möjligheter. Vi frågade vi Peter Graf, vd för Vård – och Omsorgsbolaget TioHundra AB, vilka tankar diskussionen om aktivt medarbetarskap väckt och vad som blir det viktigaste att ta med sig hem. Se hans svar i denna korta film.

Peter Graf, vd för Vård – och Omsorgsbolaget TioHundra AB

Veckan avslutades med ett frukostmöte tillsammans med företaget Influence som handlade om hur hela organisationen kan utveckla sin samarbetsförmåga, hur chefer kan leda med tillit snarare än kontroll och hur medarbetarna kan ta ett större ansvar.

Deltog gjorde bland annat representanter från Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Svenska Spel, SOS Alarm 112, Luleå kommun, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms läns landsting, Oslo Universitetssjukhus samt Region Värmland.