Vårt grundläggande chefs- och ledarskapsprogram är ett praktiskt orienterat Ledarskapsprogram. Programmet riktar sig till dig som vill få ett antal konkreta verktyg så att du kan känna större trygghet i ditt ledarskap och ge dig goda förutsättningar för att kunna skapa resultat genom andra, dem du leder.

Programmet innehåller bl.a. delar kring självkännedom, grupper och grupprocesser, ledarskap i förändring, kommunikation och situationsanpassat ledarskap. Mångfaldsperspektivet finns integrerat i hela utbildningen. Programmet omfattar totalt 6 dagar.

Vad får du ut av detta program?
– Du får lära dig konsten att hantera rollen som ledare, få dina medarbetares förtroende och bli trygg i dig själv som chef.
– Du får verktyg för att möta situationer som du behöver handskas med som ledare – utmanande samtal, medarbetarsamtal, identifiera och hantera konflikter.
– Du får kunskap om hur du kan stärka din kommunikation som ledare och bli bättre på att kommunicera effektivt.
– Du får en personlig ledarskapsprofil, analys och tankar kring dina styrkor och utvecklingsbehov.

Läs mer