Om Effect

Effect kombinerar det strukturella och det kulturella i företags- och verksamhetsutveckling. Vi vet att all utveckling är fasberoende och att olika kompetens och metoder behövs i olika faser. Därför har Effect ett brett spann av kompetensprofiler där vi oftast är flera som arbetar tillsammans i våra uppdrag.

Vi menar att: Vi förändrar människors liv…och i det ligger ett stort ansvar!

Exempel på vad vi står för

  • Utveckling av företag, organisationer, grupper och individer behöver integrera både strukturella och kulturella perspektiv.
  • Utvecklingsprocesser är fasberoende och kräver olika kompetenser och metoder i olika skeden.

Därför tror vi också på

  • Att människor med rätt förutsättningar har vilja och förmåga att utveckla och förbättra.
  • Att alltid utgå från verksamhetens högre syfte och den övergripande målbilden.
  • Att erfarna konsulter har bättre förutsättningar att stötta och ge råd.
  • Att det alltid går att bli bättre.