Effect i siffror

Effect Management startade 1989.
Högsta kreditvärdighet sedan 1999 enligt kreditinstituten.
Managementkonsultdelen namnändrades till Effect Management Development 2005.
Utsedda till Gasellföretag (enl. Dagens Industri) 2004 och 2007.

Marknad

 • Effect Management Development har gjort tjänster åt över 800 kunder
 • I genomsnitt är c:a 120 kunder aktiva under ett år
 • Ett 10-tal kunder har varit med sedan starten
 • På fem år fördelar sig kunderna 50/50 på näringsliv och offentlig sektor
 • Effect Management Development har inte marknadsfört sig internationellt, men ändå utfört uppdrag i 10-talet länder utöver Sverige

Verksamhet

Effect Management Development har

 • genomfört c:a 150 fleråriga ledningsgruppsutvecklingar
 • haft c:a 10 000 ledare i utvecklingsprogram
 • coachat c:a 350 ledare och specialister individuellt
 • tränat c:a 350 grupper i teamarbete sedan 2001
 • genomfört medarbetarutveckling för c:a 1 000 personer/år
 • medverkat till start av över 300 nya företag
 • medverkat i att ta fram över 750 affärs- och verksamhetsplaner

Utveckling

Effect Management Development

 • utvecklar egna koncept för affärs- & verksamhetsutveckling, ledarskap & ledningsarbete, utbildning, analyser och utredningar
 • lägger ner c:a 200 dagar/år på utveckling av tjänster och koncept
 • avsätter c:a 2 veckor/år och konsult till egen kompetensutveckling