Historia

 

Effect Management grundades 1989 i Karlstad. Vi ville skapa ett utmanaralternativ till “de stora” konsultföretagen från storstäderna. Redan från början hade vi klart för oss att vi skulle förena det strukturella och det kulturella i företags- och verksamhetsledning. Vi visste redan då att all utveckling är fasberoende och att olika kompetens och metoder behövs i olika faser. Därför har Effect ett brett spann av kompetensprofiler där vi oftast är flera som arbetar tillsammans i våra uppdrag.

Så gjorde vi – och så gör vi fortfarande. Det har varit och är ett av våra framgångskoncept. För  våra kunder och för oss, som fortlöpande utvecklar samspelet mellan struktur och kultur anpassat till vad som behövs i olika faser av utvecklingen.

Tidigt i verksamhetens historia började vi även med chefs- & ledarutbildningar. Bakgrunden till detta var att vi såg ett kritiskt behov av att ge ledare rätt förutsättningar för att lyckas med verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och individutveckling.

2011 genomfördes ett generationsskifte i Effect. Några av företagets medarbetare tog över ägandeskapet och ledningen ersattes med en yngre generation, men med de gamla ägarna fortsatt aktiva i verksamheten under ett par år. Utifrån den plattform som utvecklats under 30 år satsar vi nu på att lyfta verksamheten ytterligare nivåer. En del av detta är ett närmare samarbete med akademin och flera av Sveriges mest framträdande forskare kopplade till våra verksamhetsområden. Vi tror nämligen på kraften att kombinera ledande forskning med praktisk erfarenhet.

2015 investerade vi i kompetens och utveckling från ansats i traditionella perspektiv på ledarskap och lärande, och vi integrerade även digitala möjligheter för företags- verksamhets- & ledarutveckling.