Per Fredriksson

Per är klarsynt och kommunikativ, ofta med ett leende på läpparna. Per gillar utveckling såväl gällande affärer som ledningsgrupper. Han har lätt för att lyssna av läget, bygga relationer och skapa förtroende.

Per har en kommunikativ ledarstil med stor vana att leda strategiarbete och bidra till att omsätta planer till operativt resultat. Många års erfarenhet av såväl styrelsearbete som operativt ledningsansvar har gett Per goda förutsättningar att bidra till ledningsgruppers utveckling liksom att förmera och förbättra affärerna. Per har även gedigen erfarenhet från investeringsverksamhet med avseenden på utvärdering av, försäljning eller uppköp av verksamheter liksom Due Diligence, förhandling, avtalsskrivning kopplat till denna process.

Per har en mycket bred erfarenhet från näringslivet inkluderande ledningsuppdrag inom bank, massa- & pappersindustrin internationellt, IT-branschen, Miljöteknik och privat Investmentbolag. Tyngdpunkt har varit på ledning och försäljningsuppdrag, hela tiden med fokus på utveckling, tillväxt eller expansion.

Efter högskolestudier och fotbollskarriär på elitnivå så började Per på PKbanken och genom uppdrag som ansvarig för Valuta- och Penningmarknadsaffärer för stora företag blev han rekryterad till Kamyr/Kvaerner Pulping med ansvar inom finans och kommersiell förhandling, under en period med placering i Singapore. Hemkommen från Asien 1997 blev Per VD för konsultföretaget Netnova och därefter koncernchef för företagsgruppen Nordic Circle bestående av konsultverksamhet inom IT/teknik och ledningsfrågor, liksom produktbolag. Expansion, förvärv och tillväxt var en del av vardagen. 2002 bytte Per spår och genomförde under fem år, som Samverkansdirektör, ett utvecklingsarbete vid Karlstads Universitet, som en del av det nya universitets ambition att profiler samverkan med företag och myndigheter och kommersialisering av forskningsresultat. Utvecklande för såväl Per som för Karlstads Universitet. Efter en kortare period i Energiteknikbranschen som Marknadschef med internationellt uppdrag för småskaliga energisystem (Vindkraft/bränsleceller/elektrolysörer) inom Morphic Energy Systems, blev Per 2009 ansvarig för att bygga upp ett nyetablerat privatägt Investmentbolag, Wingefors Invest. De senaste sju åren har Per förutom att genomföra investeringar i ca 25 bolag och utvecklat dessa genom styrelse och operativ support, analyserat och värderat ca 2,000 affärsprojekt. En erfarenhet som Per nu kan bidra med till andra genom sin roll som konsult inom Effect Management.