Peter Rovér

Peter är en engagerad och nytänkande person med erfarenhet från flera branscher. Han är utvecklings-orienterad och har en övertygelse om att kreativitet, ifrågasättande och mod är starka krafter för verksamhets- & affärsutveckling och därmed också personlig utveckling.

Han har en förmåga att entusiasmera och engagera människor i förändringsprocesser. Han har lätt för att skapa en helhet, bygga meningsfulla sammanhang och kommunicerbart material utifrån komplexa situationer och svårtillgänglig information.

Peter har 20 års erfarenhet från ledningsgruppsarbete och är en affärsinriktad generalist med sin specialistkompetens inom strategi och varumärke. Han har vid ett flertal tillfällen både lanserat, ompositionerat och förädlat varumärken framgångsrikt och använt varumärkesarbetet som draglok för större förändringsprojekt som påverkar hela verksamheter. Han har stor respekt för balansen mellan ledarskap, styrning och utveckling av affärer.

Peter började sin professionella bana som marknadschef och affärsutvecklare inom telecom och IT-branschen. Därefter gick han till Handelshögskolan i Stockholm för att utveckla affärsmodellen krishanteringssimulering för företagsledningar, och byggde sedan upp marknadsorganisationen för chefs-, ledar- & affärsutvecklings-verksamheten IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var högst delaktig i att utveckla och modernisera verksamheten som idag är en av Europas bästa aktörer inom executive education. Under sina år inom IFL vid Handelshögskolan var Peter inriktad på verksamhetens strategiska utveckling och hade roller som Kommunikations- & Utvecklingsdirektör samt Affärsområdeschef Företagsinterna program.

Executive MBA på Handelshögskolan, Communication Executives Program, Ledarskap och Marknadsföring på IHM och Reklamkommunikation på Berghs School of Communication är exempel på utbildningar Peter genomgått under åren.

Exempel på lämpliga uppdrag för Peter är att driva affärs- och verksamhetsutveckling, att leda förändrings- & utvecklingsprogram samt att arbeta med visions-, varumärke- och värdegrundsutveckling. .

2009 blev Peter med familj Hammaröbor och sedan 2010 är han verksam inom Effect Management, där han i samband med ägarskiftet i april 2011 övertog VD-skapet.