3 V Vision – Varumärke – Värdegrund

Att väva ihop diskussioner och arbete kring varumärke, vision och värdegrund är viktigt. I många verksamheter hanteras dessa tre områden separat, eller delvis separerat från varandra, vilket kan skapa otydligheter i riktning och vad som skall driva framgång över tid. 

 

Ett strategiskt koncept med 3V är…        

  • 3vVerksamhetens ”hjärta” som syresätter vårt arbete på kort och lång sikt som uttrycks i Värderingar, Vision och Varumärkets kärna (3V)
  • Ett positioneringsverktyg
  • Något som påverkar och påverkas av övergripande mål och strategier
  • Något att samlas kring internt
  • Vad verksamheten långsiktigt står för
  • Vad vi vill vara och uppfattas som i framtiden (inte alltid vad det är idag)
  • En plattform som skall göra vårt samarbete med andra strategiska leverantörer bättre och effektivare (exempelvis reklambyråer, PR, underleverantörer mm).
  • En plattform för alla aktiviteter och vår kommunikation
  • En plattform för ”vårt löfte till marknaden och varandra”

 

 


Hör av dig om du vill veta mer

Kontakta oss för att diskutera hur ni kan arbeta fram ett strategiskt koncept som tjänar som sammanhållen och meningsfull plattform för vision, varumärke och värdegrund. 

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016