Aktivitetsbaserat ledarskap

Styr utifrån vad folk gör, inte utifrån var de är

De kommande åren kommer vi att se en enorm förändring i hur vi arbetar i våra organisationer. Har du tittat på de nya arbetssätten som växer fram i nya, framgångsrika organisationer? Inte? Om du gjort det, så vet du vad vi pratar om. Kontorsarbete står inför förändringar som är minst lika stora som fabriksarbetet mött de senaste trettio åren.

Kontorsarbete står inför förändringar som är minst lika stora som fabriksarbetet mött de senaste trettio åren.

Det är så nytt att det fortfarande har många olika namn. Aktivitetsbaserade kontor. Digitala kontor. Distansbaserat arbete. Det här kräver mer än utbildning av enstaka chefer, och många företagsledningar kommer att sätta “Aktivitetsbaserad organisation” som ett av sina stora förändringsprojekt.

Effect menar att det handlar om två saker. För det första “Digital first” – ett projekt för att ändra alla medarbetares arbetssätt. De möjliga vinsterna är enorma för de som lyckas. Och för det andra – ett “Transformativt ledarskap” som bygger på inspirerande motivation, individuell omtanke och starka visioner.

 


 

Det här är stort. Kontakta Effect för ett öppet samtal, och se hur vi kan hjälpa er att ta ett stort steg mot en modern organisation.

054-10 00 11
info@effect.se

 

Skills

Posted on

October 1, 2016