Aktivt ledarskap

Ett ledarskapsprogram för dig som är ny eller har en tids erfarenhet i chefs- och ledarrollen.

Hur bedriver man ett gott ledarskap som verkligen utvecklar individer och grupper? I Aktivt ledarskap tar vi avstamp i modern ledarskapsforskning och “Full Range Leadership Model”, för att under programmet träna på de ledarbeteenden som syftar till att:

 • Utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad inre motivation och trivsel
 • Klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig i gengäld
 • Konstruktivt hantera avvikelser som uppstått eller att förebygga att dessa uppstår 

Inför programstart bjuder du som deltagare in medarbetare att svara på en feedbackenkät. Detta sammanställs sedan i en värdefull rapport att jobba med under programmet för att göra ledarutvecklingen relevant och personlig. Personlig coaching och uppföljningsmätning 6 månader efter avslutat program ingår också i upplägget.

Du får under programmet både teori, ett antal konkreta verktyg, träning och värdefull feedback på ditt ledarskap som stöd i din utveckling.

Dag 1-2 (Internat)

 • Introduktioner
 • Ledarskap och trender
 • Egenskaper och drivkrafter (femfaktor)
 • Chef- & Ledarskap
 • Full Range Leadership och Lead Forward (feedback)
 • Tydlighet, påverkan och att nå ut med budskap

 

Dag 3 (Digitalt) 

 • Uppföljning Lead Forward
 • Modeller för att leda individer
 • Ledarskap som främjar aktivt medarbetarskap

 

Dag 4 (Digitalt) 

 • Teamanalys och att leda grupper
 • Att leda på distans

 

Dag 5-6 (Internat)

 • Kommunikation, samtal och konflikter
 • Coaching
 • Sammanfattning och personlig handlingsplan

 

 • Mätning 2 ”Lead Forward” plus 1 timmes coaching efter 6 månader

 

Praktisk information

Plats: Konferensgård

Datum 2022: 28-29 mars (fysisk modul), 25 april (digital dag), 6 maj  (digital dag), 16-17 maj (fysisk modul). 

Programansvarig: Jonas Garpe 

Kontaktperson: Ann Johnson, Effect Management. 

Pris: 33 000:- + internatkostnader

Anmälan: Skriftlig anmälan sänds till ann.johnson@effect.se

[/box]

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Ann Johnson för anmälan, mer information eller om du vill diskutera kring hur ett skräddarsytt upplägg skulle kunna se ut för er.

Telefon: 070-691 25 21
Epost: ann.johnson@effect.se

 

Skills

Posted on

October 1, 2016