Berättelseakademin – Nelson Mandela

Genom en berättelse om Nelson Mandela blir du inspirerad att tillsammans med dina chefskollegor reflektera över frågeställningar kopplat till vad som har präglat dig och hur du vill vara som ledare och vad du vill åstadkomma. Temat för berättelsen är ”Tillit och motstånd”. Du får dels ta del av forskning om vad som bygger tillit till dig som chef men du får också fundera över vad som är viktigt för dig för att känna tillit till din chef. Du blir inspirerad av hur Mandela hanterade motstånd, vad forskningen säger om hur man kan hantera motstånd och tid att fundera över vad du själv ser för utmaningar i ditt uppdrag och vilket förhållningssätt du vill ha till dessa. Berättelsen om Mandela löper som en röd tråd genom dagen och varvas med tid för egen reflektion, samtal med kollegor och inhämtande av forskningsresultat. Andra som har deltagit i den här dagen säger till exempel:

”Vilken fantastisk pedagogik att genom en berättelse om Mandela få möjlighet att reflektera över vad jag vill med mitt ledarskap och hur jag vill vara som chef.”

”Vilken lyx att få tid att reflektera över min ledarroll på ett annorlunda sätt – det känns som vi kommit varandra närmare inom ledningsgruppen genom att prata om de här sakerna med varandra.”

”Det här med hur man bygger tillit till sig som chef, tycker jag var väldigt intressant. Det var flera saker där som jag känner att jag behöver tänka extra på i mitt sätt att leda.”

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om innehåll och upplägg, eller vill du att vi ska hjälpa just er  – kontakta Anne-Charlotte Sverkström.

 

Skills

Posted on

February 12, 2018