Change Management

Change Management / Förändringsledning

Vi tror inte att någon blir förvånad över forskningen som visar att 70% av alla förändringsprocesser, PLANERADE förändringsprocesser, misslyckas eller stannar av eller rinner ut i sanden. Vi tror heller inte att någon blir förvånad över forskning som visar att ORSAKEN till misslyckandet oftast INTE handlar om dålig planering, fel strategi eller för lite resurser. Det handlar istället om att man inte lyckats få chefer och medarbetare att aktivt verka för förändringen.

Vi hjälper er att säkerställa att ni bygger förändringsteam både utifrån det konkreta kring förändringen som går att ta på och de parametrar som har att göra med inställning och beteende hos chefer och medarbetare.

Vi kan hjälpa er bygga ert förändringsteam bl.a. genom att:

– Hitta era förändringsambassadörer
– Utbilda era förändringsambassadörer hur de t.ex ska stötta era linjechefer
– Arbeta med teambuilding för förändringsledarna

 

Vi kan också hjälpa till med centrala delar som en organisation kanske vanligtvis inte har kompetens för eller fokus på

– Som processledare i en strategisk dialog med ledningsgruppen där vi ser till att ni tar fram alla de argument som verkligen talar för att förändringen är nödvändig just nu.
– Vi hjälper er att översätta dessa argument från rationella, logiska analyser till ett kommunikationssätt som talar lika mycket “till hjärtat som till hjärnan”.
– Vi hjälper er att göra en mätning av hur det står till med känslan av akut nödvändighet hos chefer och medarbetare.
– Vi hjälper er att göra en intressentanalys för att kartlägga olika inställningar till ett kommande  förändringsprojekt.

 

Att kommunicera för acceptans

Allmänt sett kan man nog lugnt säga att det kommuniceras alldeles för lite kring förändringsprojekt. Vissa auktoriteter på området påstår att om ni lägger upp er kommunikationsplan och sedan multiplicerar era planerade kommunikationsaktiviteter med 9  eller 10 så lär ni komma närmare det behov av kommunikation som verkligen föreligger. Och också att satsa betydligt mer på den viktiga dialogen som medarbetarna har med närmaste chef kring förändringsprojektet.

 

Vi hjälper er med att

-Upprätta en gedigen kommunikationsplan
-Utbilda era mellanchefer att kommunicera förändringen på rätt sätt
-Driva Q&A-workshops för att vässa förändringens argument
-Vara processledare i de avdelningsdialoger som är så viktiga för delaktigheten

 


 

Hör av dig om du vill veta mer

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan vara ett stöd i förändringsprocesser

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016