Chef att Hyra

Vid sidan av vår konsult- och chefsutvecklingsverksamhet hjälper Effect Management även företag och offentlig verksamhet att snabbt få en högkvalificerad chef med skräddarsydd kompetens. Förutom våra egna konsulter med stor chefserfarenhet har vi också ett utvecklat nätverk av chefer som kan gå in i längre eller kortare uppdrag. Vi kan erbjuda matchning med rätt konsult för rätt uppdrag.

 

Varför skall man hyra en chef?

– Det tar allt längre tid att rekrytera chefer. Interimschefer kan starta med kort varsel.

– Att hyra en chef kan vara en effektiv lösning för att ge tid att hitta rätt ordinarie.

– Inhyrda chefer kan genomföra omfattande förändringsarbeten för att förbereda för en permanent tillsättning där den nya ordinarie chefen inte behöver ärva problem.

– En interimslösning är kostnadseffektiv och behöver inte vara 100% utan kan skifta mellan 40-100%.

 

Vilken profil behöver du?

Alla våra konsulter är mycket kvalificerade och erfarna chefer. De har stor erfarenhet från många typer av verksamheter och arbetar kontinuerligt med kunskapsförnyelse. Vi erbjuder chefer inom både offentlig och privat sektor. Vi erbjuder matchning med rätt konsult för rätt uppdrag.

 


 

Hör av dig om du vill veta mer

Boka ett möte med oss för att diskutera mer.

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016