Chefens kommunikation

Kommunikation, uppföljning och utmanande samtal

Den dagliga, ständigt pågående kommunikationen behöver bli tydligare, öppnare, snabbare. Den ska vara förutsägbar i sin form, och ge rum för att ställa frågor och kontrollera förståelsen. Vi vet mycket om hur det här ska gå till idag, men vi vet också att “dålig information” är en av de främsta orsakerna till att medarbetare presterar sämre och trivs dåligt på jobbet.

 

Kommunikation är det främsta arbetsredskapet för moderna chefer – och all kommunikation utgår från dialogen. 

 

Uppföljning är en hörnsten i allt ledarskap. Grunderna är kända: Sätta begripliga mål, transparens och motivation. Många ledare har ägnat många år åt att hitta sitt sätt att följa upp – vi kan lära cheferna att göra rätt från början.

Men även om man kommunicerat rätt och följt upp på ett bra sätt, behöver chefen ofta ha mer utmanande samtal. Om svaga prestationer, om fel beteende, om svåra förändringar i arbetsuppgifter. Det här behöver man öva på för att göra det så bra som möjligt.

Vi anpassar uppdrag efter dina behov

Chefens kommunikation spänner över ett stort fält. Kommunikation är givetvis en naturlig del av våra öppna program, men vi skräddarsyr också lösningar en till en eller i grupp.

 


 

Hör av dig om du vill veta mer

Kontakta oss för ett samtal om hur Effect kan hjälpa er att få chefer som verkligen kan använda kommunikation som ett arbetsredskap.

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016