Employer Branding

Den attraktiva arbetsgivaren

Som med alla varumärken är ditt “Employer Brand” ett löfte som du måste leva upp till. Därför kan det finnas anledning att genomlysa hur kultur, värderingar, prestation och processer fungerar. Och hur den övergripande visionen och varumärkesbyggandet rimmar med ditt employer brand. Är det sammantagna uttrycket, internt och externt, meningsfullt, sammanhållet och tillräckligt framåtlutat?

Vi talar idag om att medarbetare och varumärke är verksamheters främsta tillgångar. Att arbeta sammanhållet med dessa två delar kan skapa ett tydligt försprång gentemot andra på marknaden.

 

Effect Management  har utvecklat ett koncept som tar dig igenom följande steg för att öka din attraktivitet som arbetsgivare.

1. Bilden av oss idag – nulägesanalys. Internt, i gränssnittet utåt, och externt
2. En önskad framtida bild – hur vill vi upplevas imorgon? Vilka intressentgrupper är prioriterade – internt och externt?
3. Lever vi upp till löftet? – hur stöttar och driver våra värderingar, vår kultur och våra processer vårt framtida önskade läge?
4. Det här behöver vi göra – åtgärdsanalys. Vilka områden är viktigast och hur bra presterar vi inom dessa områden?
5. Så här går vi vidare – processplan. Förslag på hur arbetet med att bygga ett starkt employer brand skall gå vidare.

 


 

Hör av dig om du vill veta mer

Om du vill veta hur vi kan hjälpa dig med att utveckla ert arbetsgivarvarumärke får du gärna höra av dig till oss så berättar vi mer. Välkommen!

054-10 00 11
info@effect.se

 

Skills

Posted on

October 1, 2016