ExeQtive

ExeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal – och resultatansvar. Det består dels av utbildningsdagar, samt dels en personlig mentor som följer och stödjer adeptens utveckling under ett år. Deltagarna ska alltså ha en chefsposition idag och en ambition och vilja att utvecklas i sin ledarroll. Att satsa på kvinnor i organisationen är att ta tillvara på hela den kompetens som finns inom organisationen. Det är också en viktig signal för att locka till sig ytterligare kompetenta kvinnor.

Vår utgångspunkt är att kvinnor ska få uppmuntran att klättra i sin karriär, få stöd i att utöva sitt personliga ledarskap inom sin organisation, samt få hjälp att utvidga sitt kontaktnät. Det är vad exeQtive arbetar för. Vi vill genom programmet bidra till var och ens personliga utveckling av sitt ledarskap. Den utvecklingen ska komma både individen och organisationen till godo.

Programmet består av totalt 12 dagar som handlar om:

BLOCK 1: JAG SJÄLV OCH MITT LEDARSKAP, DEL 1.
• Värdebaserat ledarskap: Lena Lid Falkman, ekonomie doktor vid Handeshögskolan i Stockholm och frilansande skribent, föreläsare och rådgivare. Utsedd till Årets Almedalsbloggare 2011.
• Mitt nuläge och mitt önskade läge.
• Mina utmaningar. Hur använder jag mig av mina styrkor?
• Effektivt ledarskap: Hessners & Bolinders forskning.
• Feedback kopplat till mitt ledarskap: 360 graders återkoppling och individuell coachning kopplat till resultatet.
• Mentorskap-adeptskap: Tidigare ExeQtivedeltagare och representant för ExeQtive-nätverket berättar.

BLOCK 2: JAG SJÄLV OCH MITT LEDARSKAP, DEL 2.
• Att coacha sig själv: Jonas Garpe, Certifierad intergrativ coach
och diplomerad samtalsterapeut.
• Genusforskning och koppling till mig och mitt ledarskap: Klara Regnö, fil.doktor och forskare Göteborgs universitet.
• Det goda ledarskapet: Gästföreläsare Lena Larsson som fått utmärkelsen Årets Chef.

BLOCK 3: ATT LEDA LEDARE OCH LEDNINGSGRUPP.
• Utveckla grupper/ledningsgruppsarbete: Leif Helgman, Effect Management
• Att leda andra ledare – om skillnad i angreppssätt i ledarskap
• Att leda på distans
• Det goda ledarskapet: Gästföreläsare
• Middag med mentorer

BLOCK 4:KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP.
• Att utveckla förmågan att hantera dina utmanande samtal: Energidrama
• Konfliktmönster och energitjuvar. Att hitta mina vägar vidare från det som tar energi: Hans Birnik, Legitimerad psykoterapeut, fil. Dr.

BLOCK 5: ATT LEDA ORGANISATION & DRIVA UTVECKLING, STYRELSEARBETE & MEDIATRÄNING.
• Strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, Peter Rovér, Effect Management
• Affärssimulering med Simbiz affärs- & ledningssimuleringsprogram
• Styrelsearbete – att utveckla ett gott styrelsearbete. Styrelsearbete som en karriärmöjlighet
• Mediaträning

Mentorskap inom Exeqtive

I mentorprogrammet har du möjlighet att med en erfaren mentors hjälp stärka din roll som ledare och öka din problemlösningsförmåga. Det är du själv som styr de frågor som du vill diskutera med din mentor. Du kommer inte att få några färdiga svar och lösningar av din mentor, meningen är att du ska utveckla dina egna mentala modeller och färdigheter som du sedan har nytta av i ditt ledarskap. Du matchas ihop med en personlig mentor som stämmer överens med dina mål och behov.

Värderingar

Vi anser att fler kvinnor på ledande poster främst är en rättvisefråga. De kvinnor som vill göra karriär ska få lika möjlighet som män att förverkliga den önskan. Att de dessutom påverkar beslutskvalitén och lönsamheten är ytterligare argument för att ha en jämn könsfördelning på alla chefsnivåer.exeQtiveprogrammet har ett uttalat genusperspektiv. Men det är ett perspektiv som syftar till kunskap, handling och stöd, inte att gå in i en offerroll.

Pedagogik

Vår pedagogiska idé bygger på omväxlande, upplevelsebaserad inlärning. Vi använder beprövade
instrument och modeller. Vi arbetar också mycket med att träna olika beteenden. Vi behöver öva oss i att hanterakonflikter, möta massmedia etc. för att bli duktiga på det. En inspirerande föreläsning med tid för egen och gemensam reflektion är också av värde. Men framförallt handlar det om tid att utbyta erfarenheter och lära av varandra.
ExeQtive-nätverket

Efter året får man ett medlemskap i exeQtive-nätverket, där endast tidigare deltagare genom åren deltar. Nätverket bjuder in till träffar ett antal gånger per år och ger tillfälle att knyta givande kontakter samt lyssna till intressanta föredrag.

Praktisk information

Plats: Konferensgård i Värmland

Datum:

Block 1 9-10 september 2021

Block 2 18-19 november 2021

Block 3 26-27 januari 2022

Block 4 17-18 mars 2022

Block 5 17-19 maj 2022

Avslutningsdag 17 juni 2022

Programansvarig: Anne-Charlotte Sverkström

Kontaktperson: Ann Johnson, Effect Management, 070- 691 25 21

Pris: 68 000:- + internatkostnader

Anmälan: Skriftlig anmälan sänds till ann.johnson@effect.se

Läs mer på www.exeqtive.se.

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer om tanke, innehåll och upplägg med programmet – kontakta mig så berättar jag gärna mer.

Telefon: 070- 691 25 21 Epost: ann.johnson@effect.se 

Skills

Posted on

October 1, 2016