Grundläggande Chef- & Ledarskap

Grundläggande chefs- och ledarskapsprogram är ett praktiskt orienterat ledarskapsprogram som riktar sig till dig som vill få ett antal konkreta verktyg så att du kan känna större trygghet i ditt ledarskap och ge dig goda förutsättningar för att kunna skapa resultat genom andra, dem du leder.

Programmet innehåller bl.a. delar kring självkännedom, grupper och grupprocesser,  ledarskap i förändring, kommunikation och situationsanpassat ledarskap. Mångfaldsperspektivet finns integrerat i hela utbildningen. Programmet omfattar totalt 6 dagar.

BLOCK 1
Att leda sig själv
• Ledarskap
• Att vara Chef/Ledare
• Prioritera din tid
• Personlighet/Självinsikt
• Hur ska du förhålla dig till dina starka/svaga sidor och dina utmaningar?
• Hur påverkar ditt beteende andra samt vice versa?
• Coachande förhållningssätt

BLOCK 2
Att leda andra
• Personalfrågor
• Medarbetarsamtal
• Rekrytering, rehabilitering, arbetsklimat
• Kommunikation
• Utmanande kommunikativa situationer
• Presentationsteknik
• Nycklar till att lyckas nå fram med ditt budskap

BLOCK 3:
Att utveckla individer/grupper
• Grupper
• Grupprocesser
• Analys
• Effektiva möten
• Situationsanpassat ledarskap

 

Vad får du ut av detta program?

  • Lära dig konsten att hantera rollen som ledare, få dina medarbetares förtroende och bli trygg i dig själv som chef.
  • Verktyg för att möta situationer som du behöver handskas med som ledare – utmanande samtal, medarbetarsamtal, identifiera och hantera konflikter.
  • Kunskap om hur du kan stärka din kommunikation som ledare och bli bättre på att kommunicera effektivt.
  • En personlig ledarskapsprofil, analys och tankar kring dina styrkor och utvecklingsbehov.

 

Programmet riktar sig till dig som vill få ett antal konkreta verktyg så att du kan känna större trygghet i ditt ledarskap och ge dig goda förutsättningar för att kunna skapa resultat genom andra, dem du leder.

 

Praktisk information

Plats: Konferensgård i Värmland

Datum 2020: 6-7 oktober + 3-4 november + 1-2 december.

Programansvarig: Mikael Olofsson

Kontaktperson: Emelie Johannesson, Effect Management. 

Pris: 28 000:- + internatkostnader

Anmälan: Skriftlig anmälan sänds till emelie.johannesson@effect.se

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Emelie Johannesson för anmälan, mer information eller om du vill diskutera kring hur ett skräddarsytt upplägg skulle kunna se ut för er.

Telefon: 070-359 00 02
Epost: emelie.johannesson@effect.se

 

Skills

Posted on

October 1, 2016