HR-utveckling

Effect Managements konsulter har gedigen erfarenhet inom HR med tidigare positioner som personaldirektörer/chefer. Vi arbetar med att utveckla HR-arbetet nationellt och internationellt i såväl tjänsteföretag, tillverkande företag som inom offentlig sektor.

Utvecklingsprogram “Affärsmässigt HR”

HR Business partner-begreppet kräver professionella HR-medarbetare som kan tolka, övertyga, argumentera och påverka i organisationen med hjälp av helhetskunskap om företaget och genom att kunna använda sig av “ledningens vokabulär”. Vi erbjuder alla som arbetar med HR-frågor en utbildning i strategiskt affärsmannaskap med målet att förstå hur ett företag drivs utifrån marknaden och vidare till ekonomi, logistik, försäljning, service, produktion mm. Utbildningen genomförs i form av en business simulation som varvas med teori, reflektioner och diskussion kopplat till egen verksamhet. Med hjälp av denna träning skapas goda förutsättningar för att öka HR:s genomslag i organisationen.

Strategiskt HR

Hur matchar HR den strategi som finns inom företaget/organisationen? Vilka områden behöver vi fokusera på inom HR för att skapa den organisation vi vill vara på tre års sikt? Hur står vi oss i jämförelse med andra företag? Med utgångspunkt i en HR-benchmarkmodell hjälper vi organisationer att analysera sitt nuläge och att få stöd i att utveckla såväl den strategiska som taktiska HR-planen. Stöd ges även i att analysera HR-organisationens uppbyggnad och arbetssätt.

Talent management processes

Effect har en omfattande erfarenhet i att strukturera och utveckla riktlinjer, processer, verktyg och tillvägagångssätt inom följande talent-managementområden:
Strategic Workforce Planning, Employer Branding, Recruitment & Internal Mobility, Onboarding, Performance and Competence Review and Development, Succession, Talent & Management Planning, Exit Processes.

Employer branding

Vi hjälper företag att identifiera, utveckla och kommunicera sitt varumärke som arbetsgivare, sitt Employer Brand.

Det gör vi genom en metod där vi utgår från och tar hänsyn till de samlade perspektiven Corporate Strategy och Brand-HR-Communication. Steg för steg arbetar vi tillsammans fram kundens unika arbetsgivarvarumärke. Vi tittar tillsammans på vad som behöver utvecklas med erbjudandet, arbetssättet och kulturen för att vara en arbetsgivare med dragningskraft. Det handlar om att attrahera, behålla och engagera samt skapa goda ambassadörer bland de som lämnar företaget. Vi hjälper er att utveckla en uppdaterad och tydlig kommunikativ plattform, för att kommunicera ert arbetsgivarvarumärke och ge en tydligare bild av ert eget “Employee Value Proposition”- ert erbjudande till medarbetarna, uttryckt på ett attraktivt och konkurrenskraftigt sätt.

 


 

Hör av dig om du vill veta mer

Vi berättar gärna mer om hur vi jobbar med HR-utveckling i olika former.

054-10 00 11
info@effect.se

 

 

 

Skills

Posted on

October 1, 2016