Integrerat Ledarskap

Integrerat ledarskap är vår fördjupande öppna ledarutbildning för dig som har varit chef en tid. Den riktar sig till ledaren som vill vidareutveckla sig själv i ledarrollen och få möjlighet att stanna upp, reflektera, diskutera, lära nytt, lära av andra och pröva nya sätt att utöva sitt ledarskap på.  

Genom programmet får du möjlighet att nyttja övriga deltagares kompetens genom erfarenhetsutbyten, och deras synpunkter på just dina utmaningar. Vi använder effektiva inslag i vår pedagogik, bl.a. genom verklighetsnära övningar med skådespelare samt även genom webbaserad business simulation i fiktiva ledningsgrupper.

Vad får du ut av detta program?

  • ha ökat medvetenheten om dina och andras beteenden samt konsekvenser av dessa
  • ha utvecklat din tillit till dig själv och andra
  • ha förbättrat din förmåga att kommunicera, lösa konflikter och samarbeta
  • ha förbättrat din förmåga att leda och utveckla egen organisation samt genomföra förändringar
  • ha utvecklat ditt affärsmässiga och strategiska tänkande
  • ha fått ett utökat nätverk

Vi erbjuder ett utbildningsprogram på 11 dagar uppdelat på 3 block samt ett examensblock.

I PROGRAMMET INGÅR
• Självkännedom genom Personlighetsinventorium som mäter Stöd, Struktur, Påverkan, Utveckling och Stabilitet
• Ledarutveckling genom ett instrument för 360 graders återkoppling
• Samtalsträning med hjälp av professionella skådespelare
• Affärssimulering där ni driver ett företag i fem år på tre dagar genomSimbiz affärs- och ledningssimuleringsprogram.

BLOCK 1
Mitt personliga ledarskap
• Självkännedom och drivkrafter
• Värderingar och ledarplattform
• Personliga utvecklingsmål
• Direkt ledarskap och strategiskt ledarskap

BLOCK 2
Mitt affärsmannaskap
• Strategi och marknadsdriven utveckling
• Grundläggande företagsekonomi
• Verksamhetsstyrning med hjälp av nyckeltal
• Ledningsgruppsarbete
• 360 graders återkoppling på ditt ledarskap

BLOCK 3
Förändring och utveckling
• Grupprocesser och teamutveckling
• Kommunikationsträning, utmanande samtal och konflikter
• Att leda i förändring

BLOCK 4
Examen
• Riktat studiebesök – “Konsultteam för en dag”
• Följa upp den personliga utvecklingen
• Knyta ihop programmet och integrera lärandet

Praktisk information

Plats: Konferensgård i Värmland

Datum: Kontakta oss för mer information.

Programansvarig: Jonas Garpe

Kontaktperson: Emelie Johannesson, Effect Management, 070- 359 00 02

Pris: 52 000:- + internatkostnader

Anmälan: Skriftlig anmälan sänds till emelie.johannesson@effect.se

 

 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på om det här är rätt program för dig? Ta gärna kontakt med mig för att veta mer om innehåll och upplägg.

Telefon: 070- 359 00 02
Epost: emelie.johannesson@effect.se 

 

 

Mycket bra utbildning med mycket kompetenta och trevliga ledare. Utbildningen har en bra mix mellan teori och praktisk tillämpning och har givit mig en hel del konkret kunskap som jag direkt kunnat använda mig av i mitt arbete.

 

 

Skills

Posted on

October 1, 2016