Ledarskapsprogram för ledande politiker

Ledarutvecklingsprogrammet för ledande politiker i kommuner och landsting/regioner bidrar i en omvälvande tid till handlingskraft och resultat men också till arbetsglädje och trygghet i rollen som politisk ledning. På samma gång vill vi med programmet bidra till den personliga ledarutvecklingen. I samspel med övriga i gruppen får deltagarna erfarenhetsbaserade insikter, faktabaserad kunskap och upplevelsebaserad självkännedom.

Programmet tar sin utgångspunkt i följande:

• Systemteoretiska perspektiv
• Demokratiteoretiska perspektiv
• Teorier om direkt och indirekt ledarskap
• Teorier och perspektiv på styrning och ledning
• Organisationsteoretiska perspektiv

För vem?

Programmet är för dig som ledande politiker i rollen som ledamot i styrelse respektive nämnd i kommuner och landsting/regioner.

Varför delta i detta program?

• Ökad förståelse för och trygghet i rollen som ledamot
• Personlig ledarutveckling
• Erfarenhetsutbyte
• Nätverksbyggande

Programupplägg

Modul 1:  nya villkor för offentlig sektor

• Samhällsutvecklingen
• Nya villkor för offentlig sektor
• Följder för det politiska ledarskapet

Modul 2: Våra roller, ledarskap och kommunikation

• Ledarskap och effektiva ledarbeteenden
• Arbetsgivaransvaret
• Kommunikationsstilar
• Förutsättningar för arbetsglädje
• Trygghet i det personliga ledarskapet

Modul 3 – Förändrade förväntningar, förnyelse och förändringskraft

• Förändrade krav på ledarskapet
• Morgondagens medarbetare
• Nya samverkanslandskap
• Processer och behov för förnyelse

Ledarutvecklingsprogrammet designas, koordineras, och genomförs av Effect Management i samarbete med Erik Amnå, professor i statsvetenskap, demokratiutredare och demokratiforskare vid Örebro Universitet och Catarina Dahlöf med över 15 års erfarenhet i ledande positioner inom offentlig sektor.

Prisinformation

Kostnad: 34 500 kr exklusive moms. Kost och logi tillkommer.

Kontakt

Vill du veta mer om innehåll och upplägg i programmet – kontakta mig så berättar jag gärna mer!

Telefon: 070-387 40 24
Epost: Kjersti.marthinsen@effect.se

Skills

Posted on

October 10, 2018