Managementprogrammet – ledarskap för erfarna chefer

Detta är ett ledarskapsprogram för dig med erfarenhet i chefs- och ledarrollen. Programmet fokuserar både på dina personliga kvaliteter och på förmågan att förstå, leda och driva utveckling i det system du är en del av. 

Det finns tydligt stöd i forskning att ledare som tar ansvar, agerar utifrån en tydlig värdegrund, visar personlig omtanke, inspirerar och engagerar sina medarbetare och agerar som en förebild kan ha transformerande effekt på både individer och verksamhet. För att kunna göra allt detta behöver du som ledare ha en god självkännedom, välja att använda dina styrkor på bästa sätt, träna dina sociala och kommunikativa färdigheter samt ha en god förståelse för helheten i verksamheten jag verkar i. Man behöver också klara av att förflytta mig mellan ett gott självledarskap, ett utvecklande direkt ledarskap och ett utvecklande indirekt ledarskap.

Under åtta dagar kommer vi bearbeta dessa frågeställningar genom att varva teori, reflektion, träning och erfarenhetsutbyte. Programmet innehåller både ett inventorium för att utforska kopplingen mellan individuella drivkrafter och ledarstilar samt ett feedbackinstrument där du som deltagare får viktig återkoppling på ditt ledarskap från din egen organisation.

Dag 1&2 (Internat) 

 • Drivkrafter och självledarskap
 • Forskning kring ledar- och medarbetarbeteenden
 • Tillit och psykologisk trygghet i grupper
 • Att leda på olika nivåer
 • Personlig ledarplattform

 

Digitalt seminarium 3h

 • Omvärldsspaning och att leda i ständiga förändringar

 

Dag 3-5 Internat 

 • Förstå sin omvärld och förstå systemet man är en del av.
 • Strategi, strategiskt ledningsarbete, verksamhetsstyrning, och ekonomi
 • Feedback på ditt ledarskap
 • Deltagarnas egna utmaningar/dilemman och erfarenhetsutbyte/sparring

 

Dag 6 digitalt

 • Indirekt ledarskap
 • Ledningsgrupper
  – Att leda ledningsgrupp
  – Att vara del av ledningsgrupp

 

Dag 7-8 Internat

 • Det kommunikativa uppdraget som chef
  – Tydlighet och påverkan
  – Samtal med individer
  – Hur gör jag mig på scen – internt och externt, media
  – Praktisk träning och feedback

 

Praktisk information

Plats: Konferensgård i Värmland

Datum 2022: 6-7 april 2022 (fysisk modul), 11 maj 2022 (digitalt seminarium 3h), 1-3 juni 2022 (fysisk modul), 30 augusti 2022 (digital dag), 28-29 sept 2022 (fysisk modul). 

Programansvarig: Jonas Garpe

Kontaktperson: Ann Johnson, Effect Management, 070-691 25 21

Pris: 52 500 :- + internatkostnader

Anmälan: Skriftlig anmälan sänds till ann.johnson@effect.se

 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på om det här är rätt program för dig? Ta gärna kontakt med mig för att veta mer om innehåll och upplägg.

Telefon: 070-691 25 21
Epost: ann.johnson@effect.se 

 

Skills

Posted on

October 1, 2016