Managementprogrammet – ledarskap för erfarna chefer

Detta är ett ledarskapsprogram för dig med erfarenhet i chefs- och ledarrollen, och som både fokuserar på dina personliga kvaliteter och på förmågan att förstå, leda och driva utveckling i det system du är en del av.

Dag 1&2 (Internat) 

 • Drivkrafter och självledarskap
 • Forskning kring ledar- och medarbetarbeteenden
 • Tillit och psykologisk trygghet i grupper
 • Att leda på olika nivåer
 • Personlig ledarplattform

 

Digitalt seminarium 3h

 • Omvärldsspaning och att leda i ständiga förändringar

 

Dag 3-5 Internat 

 • Förstå sin omvärld och förstå systemet man är en del av.
 • Strategi, strategiskt ledningsarbete, verksamhetsstyrning, och ekonomi
 • Feedback på ditt ledarskap
 • Deltagarnas egna utmaningar/dilemman och erfarenhetsutbyte/sparring

 

Dag 6 digitalt

 • Indirekt ledarskap
 • Ledningsgrupper
  – Att leda ledningsgrupp
  – Att vara del av ledningsgrupp

 

Dag 7-8 Internat

 • Det kommunikativa uppdraget som chef
  – Tydlighet och påverkan
  – Samtal med individer
  – Hur gör jag mig på scen – internt och externt, media
  – Praktisk träning och feedback

 

Praktisk information

Plats: Konferensgård i Värmland

Datum 2022: 6-7 april 2022 (fysisk modul), 11 maj 2022 (digitalt seminarium 3h), 1-3 juni 2022 (fysisk modul), 30 augusti 2022 (digital dag), 28-29 sept 2022 (fysisk modul). 

Programansvarig: Jonas Garpe

Kontaktperson: Ann Johnson, Effect Management, 070-691 25 21

Pris: 52 500 :- + internatkostnader

Anmälan: Skriftlig anmälan sänds till ann.johnson@effect.se

 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på om det här är rätt program för dig? Ta gärna kontakt med mig för att veta mer om innehåll och upplägg.

Telefon: 070-691 25 21
Epost: ann.johnson@effect.se 

 

Skills

Posted on

October 1, 2016