Personlig utveckling

Personlig utveckling är ett program med exceptionella möjligheter att jobba med sig själv och utvecklas tillsammans med Ravi Welch, en av världens skickligaste terapeuter. Programmet har en unik kombination av djup personlig introspektion och en integrerad förståelse av de utmaningar arbetslivet innebär.

VARFÖR DELTA I DETTA PROGRAM?

Ibland behöver man gå utanför de ”vanliga kurs- och verktygsformaten” och utmana sig själv uifrån andra perspektiv för att utvecklas. Både professionellt och personligt.

Värde för deltagaren: Du får en möjlighet att utvecklas som person, bli mer effektiv och må bättre som människa.

Värde för organisationen: En medarbetare som är trygg och har god självinsikt mår i allmänhet bättre, hanterar utmaningar mer effektivt och bidrar ofta till att andra följer med i samma riktning.

Programmet syftar till att du:

• Lär dig mer om dig själv
• Om du är ledare: blir mer autentisk, stabil och modig i ditt ledarskap.
• Får utmana invanda tankesätt och beteendemönster för din utveckling.
• Utvecklar din inre stabilitet oavsett yttre omständigheter.

 

Programmet riktar sig till chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap genom fördjupad självkännedom. Det riktar sig också till dig som vill lära dig mer om dig själv för att hantera yrkeslivets utmaningar såsom stress, prestationskrav och komplexa relationer.

 

Utgångspunkter och metoder

Pedagogiken bygger på upplevelsebaserat utforskande, teoretiska genomgångar och gemensamma diskussioner och reflektioner.
Vi hämtar inspiration från utvecklings- och prestationspsykologi, anknytningsteori, integrativ psykoterapi och zenbuddhism. Vi utgår ifrån att du är nyfiken och villig att utforska dig själv och dela med dig för att även bidra till gruppens lärande och utveckling.

Modul 1 (3 dagar)

• Nuläge, personliga målsättningar och metoder för utveckling
• Hur vi formas -personlighet och identitet, utveckling och anknytning
• Upplevelsebaserat djupgående utvecklings- och förändringsarbete
• Stärkande tanke- och beteendemönster
• ”Träningsformer för awareness”

 

Modul 2 (2 dagar)

• Jag i relation till andra – hur påverkar de mig och jag dem?
• Mina behov och mitt eget ansvar
• Upprätthålla nya mönster
• Att vara i balans under utmanande omständigheter
• Integrering

 

Vilka får du träffa i detta program?

Ravi Welch är en av världens främsta terapeuter med en synnerligen lång och innehållsrik bakgrund när det gäller att hjälpa människor att hitta sin väg genom livet. Han är legitimerad psykoterapeut, handledare och utbildare inom Integrativ Psykoterapi. Ravi är zenmästare och har praktiserat zenmeditation i över 30 år. Han driver sitt eget utbildningsinstitut och arbetar med universitetet i Mainz. Han är flitigt anlitad som utbildare, terapeut och handledare i Tyskland, Österrike, Storbritannien och Danmark. Han har en mycket närvarande och varm stil som utbildare, terapeut och coach. 

Jonas Garpe jobbar som managementkonsult på Effect Management i Karlstad och är specialiserad på djupgående förändrings- och utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer. Jonas har arbetat som chef för 40 antällda, har drivit eget konsultföretag i 10 år och har en grundläggande psykoterapeutisk utbildning. Han har studerat kommunikationslära i Sverige, England och USA. Förutom att utbilda och stötta chefer och privatpersoner har han coachat elitidrottare att må och prestera bra på bl.a. European golf tour.

Praktisk information

Plats: Konferensgård i Värmland

Datum: Kontakta oss för mer information.

Programansvarig: Jonas Garpe

 Pris: 29 000 + internatkostnader

 

Kontakt och anmälan

Vill du veta mer om innehåll och upplägg i programmet – kontakta mig så berättar jag gärna mer.

Telefon: 070- 691 25 21 Epost: ann.johnson@effect.se 

Skills

Posted on

September 12, 2018