Remote Leadership

Att leda på distans

Att bli bättre på att leda på avstånd, är en av de förändringar som ger mest hävstång i ledarskapet. Många av oss sköter nu delar av vårt ledarskap på distans. På resande fot eller med delar av teamet. Om chefen inte är fysiskt närvarande, måste man vara närvarande på  andra sätt.

 

Utmaningar med Remote Leadership / Distansledarskap?

Ledarskap på distans skapar fortfarande mycket missnöje, både hos ledare och medarbetare. Undersökningar visar att distansteam når sämre resultat och trivs sämre med arbetet, och har mindre förtroende för sin chef. Och många distansledare vittnar om att de inte når fram på samma sätt när deras organisation är utspridd.

Ledarskap på distans spelar roll. Om vi inte ser upp, så blir en organisation på avstånd mindre effektiv, gör fel saker och medarbetarna ogillar varandra.

 

Vi utbildar i distansledarskap

Effect har arbetat flera år med distansledarskap, och vi kan lära chefer att agera på ett sätt som gör att de blir lika effektiva på avstånd, som när alla sitter i samma rum. Det kräver ett modernt, delegerande ledarskap, men också moderna verktyg för dialog, beslut och uppföljning.

 

Effect har många format som kan anpassas till er situation:

Anpassade program för stora grupper chefer och medarbetare

Analys och rådgivning för hur just ni kan förbättras

Wake-up föreläsningar för seniora chefsgrupper

Uppstartsmöten för team

 


 

Hör av dig om du vill veta mer

Kontakta oss så tar vi ett samtal om hur er situation ser ut och om vilka utmaningar ni upplever.

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016