Styrelseutbildning

Inom Effect utbildar vi styrelsen i dess formella ansvar, men också i praktiskt värdeskapande styrelsearbete. Det finns en stor erfarenhet hos många av Effects konsulter från egna styrelseuppdrag och från utveckling av våra kunders styrelser i såväl privata onoterade och noterade bolag, kommunala bolag och offentliga verksamheter..

Aktiebolagslagen föreskriver att det skall finnas en styrelse. Styrelsen är också företagets högsta beslutande organ. En styrelse skall arbeta efter Aktiebolagslagens, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll. Styrelsens roll är att verka för bolagets bästa och i alla aktieägares intresse. Ofta harmoniserar dessa perspektiv, men i vissa situationer kan dessa intresse leda till dilemmabaserade förutsättningar för styrelsen att hantera.

En bra styrelse och ett fungerande styrelsearbete är en enorm tillgång för såväl ägare som vd och ledning. Men, hur ser det ut i en styrelse? Är styrelsemedlemmar, i allmänhet, värdeskapande och medvetna om alla krav som ställs på dem och på styrelsen?

 

Vi erbjuder olika former av styrelseutveckling

  • Effect har format som kan anpassas till er situation
  • Utbildning i styrelsens formella ansvar och värdeskapande arbete
  • Analys och rådgivning för hur ni kan förbättra styrelsearbetet
  • Stöd för vd att arbeta med en professionell styrelse

 

 


Hör av dig om du vill veta mer

Om du vill veta hur vi kan hjälpa er att utveckla ert styrelsearbete får ni gärna höra av er till oss så berättar vi mer.

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016