Transformation Management Support

Stöd i förändringsprocesser


Förr eller senare behöver man göra större förändringar. Men sannolikheten är stor att förändringen inte lyckas fullt ut. Vi vet från omfattande forskning att ca 70% av alla förändringsinitiativ inte riktigt lyckas. Nyckeln till att lyckas är att man får alla involverade chefer och medarbetare att både förstå förändringen, och att vilja bidra tillräckligt mycket för att nå målen.

 

Så här jobbar Effect med förändringsstöd.

 

Metodiken bygger på stabil forskning och gedigen erfarenhet, och delar upp förändringen i fyra faser, som alla har sina syften och avgörande framgångsfaktorer.

I initieringsfasen ger vi stöd till högsta ledningen för att säkerställa att förändringen är begriplig och att det är tydligt för alla.

I planeringsfasen ger vi stöd till ledningen och viktiga förändringsagenter i att göra förändringen styrbar och hanterbar. En Masterplan upprättas och kompetensutveckling genomförs för de som ska ta ett ledarskap i förändringen.

I implementationsfasen är vi coacher och mentorer till förändringsledarna.

I avslutningsfasen handlar vårt stöd om att få alla involverade att göra klart och hålla ut ända in i kaklet. Det nya blir det normala och en naturlig del av organisationskulturen.

 

 


 

Hör av dig om du vill veta mer

Vi berättar gärna mer om de olika sätt som vi jobbar med att stötta förändringsprocesser – välkommen att kontakta oss!

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016