Utmanande samtal

Vi utvecklar chefer och ledare i “svåra samtal”

I arbetslivet måste man vara förberedd på att då och då hantera utmanande samtal. Vissa samtal kan kännas “svåra” och kräver en hög grad mod och förberedelse. En grundförutsättning för att lyckas i sin kommunikation är att syfte och mål är tydliggjort. Med kunskap om hur man förbereder och lägger upp en strategi för dessa typer av samtal kan man i större utsträckning känna sig trygg, och därmed öka möjligheten att uppnå önskat resultat. Detta är en viktig pusselbit i en god arbetsmiljö.

utmanande-samtal

Upplägg

Insatsen är baserad på 1 heldag (08.00-17.00). Teoretiska inslag varvas med individuella och grupporienterade uppgifter och övningar. De praktiska övningsmomenten genomförs med hjälp av professionella skådespelare. Vi ger en teoretisk grund och tränar därefter på olika typer av samtal, alla med olika syften/kommunikativt mål. Feedback – Att informera om något känsloladdat – Krissamtal. Deltagarna får praktisk övning i att leda dessa typer av samtal mot det kommunikativa målet.

Genomförande

1 heldag. Antal deltagare: 6-12 st. Insatsen kräver 1 större konferensrum samt 2 mindre.

Utvärdering

Deltagarna utvärderar insatsen direkt efter avslut. Beställaren och Effect konsult träffas, efter en tid, för att tillsammans utvärdera insatsen.

Investering

Konsultarvode inklusive 2 skådespelare samt förberedelse: 40 000 kr (exkl. moms). Ev. resor och logi tillkommer.

 


Hör av dig om du vill veta mer

Kontakta oss gärna för att diskutera om hur vi kan skapa ett bra upplägg för er.

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016