Utredningsmetodik

Om Du som beslutsfattare vill vidareutveckla organisationens förmåga att ta fram bra och väl underbyggda beslutsunderlag och analyser kan du ta hjälp av vår modell och metodik som är tillämpbar för alla former av utredningar.

Den kan nyttjas om det handlar om tillväxt eller anpassning, om saken är av stor strategisk betydelse eller om det är en väl avgränsad operativ fråga. Modellen uppmärksammar särskilt risker och riskhantering vilket ger Dig som beslutsfattare en trygghet i att kritiska faktorer beaktas på ett professionellt sätt.

I de uppdrag som Effect åtar sig som rör analyser och utredningar tillämpar vi utredningsmodellen. Våra uppdragsgivare vittnar om att arbetet blir väl utfört och att handlingsplanerna är realistiska.

Läs mer om konsten att fatta goda beslut (pdf).

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

 

Skills

Posted on

October 1, 2016