Varumärkesplattform

Ansatsen för ditt löfte till marknaden, kunden och medarbetarna

Varumärken får allt större betydelse för personers, företags och organisationers konkurrenskraft. Ditt varumärke kommuniceras och tar uttryck på många olika sätt, platser och vid olika tidpunkter. En solid varumärkesplattform hjälper dig och dina medarbetare att stärka den interna och externa bilden av din verksamhet eller din produkt.

 

Workshop

Tillsammans med utvalda nyckelpersoner genomförs en workshop för att ta fram en varumärkesplattform och ett strategiskt koncept för varumärket. Detta är en process där vi tittar på vad som gör oss unika, vad i vår historia som utmärker oss, hur vår drömkund ser ut och tänker, hur vår personlighet är o.s.v.

Det är en framåtlutad övning som tar sikte på hur vi vill vara och upplevas framåt i tiden, men som alltid tar avstamp i nuläget.

 

Varför Effect?

Fördelen med att använda Effect Management för varumärkesplattformen är att vi är oberoende, och inte arbetar med att göra reklam eller kommunikation. Du sitter således inte i knät på någon reklam- eller kommunikationsbyrå vid utarbetande av plattformen. Utgången av workshopen kommer att visa på hur du bör arbeta vidare med varumärket, och utifrån det kan du välja vilka byråer och andra partners som är mest lämpade att bistå i processen.

Utifrån varumärkesplattformen kan vi sedan agera strategiskt stöd i fortsatt arbete, exempelvis att hjälpa till med att identifiera förbättringsområden, framgångsfaktorer och förslag på aktiviteter.

 


 

Hör av dig om du vill veta mer

Vi gillar att prata varumärken – slå en signal så berättar vi mer.

054-10 00 11
info@effect.se

Skills

Posted on

October 1, 2016