Affärsmannaskap

Att lära sig strategiskt affärsmannaskap genom praktisk erfarenhet kan dock bli kostsamt. Ta chansen att göra misstagen och skaffa erfarenheterna i en verklighetstrogen men simulerad miljö.

HR-utveckling

Vi arbetar med att utveckla HR-arbetet nationellt och internationellt i såväl tjänsteföretag, tillverkande företag som inom offentlig sektor.

Varumärkesplattform

En solid varumärkesplattform hjälper dig och dina medarbetare att stärka den interna och externa bilden av din verksamhet eller din produkt.

Employer Branding

Vi talar idag om att medarbetare och varumärke är verksamheters främsta tillgångar. Att arbeta sammanhållet med dessa två delar kan skapa ett tydligt försprång gentemot andra på marknaden.

Change Management

Vi hjälper er att säkerställa att ni bygger förändringsteam både utifrån det konkreta kring förändringen som går att ta på och de parametrar som har att göra med inställning och beteende hos chefer och medarbetare.