Styrelseutbildning

En bra styrelse och ett fungerande styrelsearbete är en enorm tillgång för såväl ägare som vd och ledning. Vi utbildar vi styrelser i dess formella ansvar, men också i praktiskt värdeskapande styrelsearbete.

3 V Vision – Varumärke – Värdegrund

Värderingar, Vision och Varumärke – i många verksamheter hanteras dessa tre områden separat, vilket kan skapa otydligheter i riktning och vad som skall driva framgång över tid. Vi väver ihop dessa till organisationens hjärta.