Personlig utveckling

Personlig utveckling är ett program med exceptionella möjligheter att jobba med sig själv och utvecklas tillsammans med Ravi Welch, en av världens skickligaste terapeuter. Programmet har en unik kombination av djup personlig introspektion och en integrerad förståelse...

ExeQtive steg 2

Exklusivt för dig som har gått exeQtiveprogrammet tidigare erbjuder vi en fördjupningsutbildning som ger dig nya insikter och verktyg om dig själv, ditt ledarskap och hur du kan vidareutveckla din verksamhet.

ExeQtive

exeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal – och resultatansvar. Programmet består dels av utbildningsdagar, samt dels en personlig mentor som följer och stödjer adeptens utveckling under ett år.

Aktivt ledarskap

Programmet riktar sig till dig som vill få ett antal konkreta verktyg så att du kan känna större trygghet i ditt ledarskap och ge dig goda förutsättningar för att kunna skapa resultat genom andra, dem du leder.