Ny som chef (digital utbildning)

Chefs- och ledarskap handlar om att skapa resultat genom andra. Så hur skapar man som chef och ledare förutsättningar för andra att vara bra? Utbildningen handlar om chefs- och ledarrollen, om att leda och utveckla individer samt att leda och utveckla grupper....

Personlig utveckling

Personlig utveckling är ett program med exceptionella möjligheter att jobba med sig själv och utvecklas tillsammans med Ravi Welch, en av världens skickligaste terapeuter. Programmet har en unik kombination av djup personlig introspektion och en integrerad förståelse...

ExeQtive steg 2

Exklusivt för dig som har gått exeQtiveprogrammet tidigare erbjuder vi en fördjupningsutbildning som ger dig nya insikter och verktyg om dig själv, ditt ledarskap och hur du kan vidareutveckla din verksamhet.

ExeQtive

exeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal – och resultatansvar. Programmet består dels av utbildningsdagar, samt dels en personlig mentor som följer och stödjer adeptens utveckling under ett år.