Berättelseakademin – Nelson Mandela

Genom en berättelse om Nelson Mandela blir du inspirerad att tillsammans med dina chefskollegor reflektera över frågeställningar kopplat till vad som har präglat dig och hur du vill vara som ledare och vad du vill åstadkomma. Temat för berättelsen är ”Tillit och...

Aktivt Medarbetarskap

Effect har beprövade metoder och arbetssätt att både processa fram vad det goda medarbetarskapet ska innehålla och hur det integreras med värdegrundsarbetet.

Aktivitetsbaserat ledarskap

Styr utifrån vad folk gör, inte utifrån var de är. Det här är stort. Kontakta Effect för ett öppet samtal, och se hur vi kan hjälpa er att ta ett stort steg mot en modern organisation.

Leda förändring

Behöver ni förändringsstöd i en kritisk situation? Behöver ni utbilda era chefer inför en större förändring? Behöver ni lägga upp en plan för förändringens fyra faser? Effect är vana att skräddarsy förändringsarbete.

Chefens kommunikation

Chefens kommunikation spänner över ett stort fält. Kontakta oss för ett samtal om hur Effect kan hjälpa er att få chefer som verkligen kan använda kommunikation som ett arbetsredskap.