Ny som chef (digital utbildning)

Chefs- och ledarskap handlar om att skapa resultat genom andra. Så hur skapar man som chef och ledare förutsättningar för andra att vara bra? Utbildningen handlar om chefs- och ledarrollen, om att leda och utveckla individer samt att leda och utveckla grupper....

Ledarskapsprogram för ledande politiker

Ledarutvecklingsprogrammet för ledande politiker i kommuner och landsting/regioner bidrar i en omvälvande tid till handlingskraft och resultat men också till arbetsglädje och trygghet i rollen som politisk ledning. På samma gång vill vi med programmet bidra till den...

Berättelseakademin – Nelson Mandela

Genom en berättelse om Nelson Mandela blir du inspirerad att tillsammans med dina chefskollegor reflektera över frågeställningar kopplat till vad som har präglat dig och hur du vill vara som ledare och vad du vill åstadkomma. Temat för berättelsen är ”Tillit och...

Aktivt Medarbetarskap

Effect har beprövade metoder och arbetssätt att både processa fram vad det goda medarbetarskapet ska innehålla och hur det integreras med värdegrundsarbetet.

Aktivitetsbaserat ledarskap

Styr utifrån vad folk gör, inte utifrån var de är. Det här är stort. Kontakta Effect för ett öppet samtal, och se hur vi kan hjälpa er att ta ett stort steg mot en modern organisation.