Grupputveckling

Många gånger handlar det konkret om att, genom gruppövningar, få teammedlemmarna att förstå och uppskatta varandras olikheter. För att få bästa effekt av en teamutveckling ska hela gruppen arbeta med sin utveckling samtidigt.

Utmanande samtal

Vi utvecklar chefer och ledare i “svåra samtal”. Med kunskap om hur man förbereder och lägger upp en strategi för dessa typer av samtal kan man i större utsträckning känna sig trygg, och därmed öka möjligheten att uppnå önskat resultat.

Processledning

Vi är ett antal erfarna processledare som kan hjälpa er att upptäcka och utmana det nuläge ni befinner er i och enas om vart ni vill gå. Vi coachar er grupp, vare sig det handlar om verksamhetsplanering eller teambuilding.

Remote Leadership

Effect har arbetat flera år med distansledarskap, och vi kan lära chefer att agera på ett sätt som gör att de blir lika effektiva på avstånd, som när alla sitter i samma rum.

Chef att Hyra

Att hyra en chef kan vara en effektiv lösning för att ge tid att hitta rätt ordinarie. Vi erbjuder chefer inom både offentlig och privat sektor.