Social & Organisatorisk arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen så har arbetsgivaren har ansvar för den sociala & organisatoriska arbetsmiljön. Vi hjälper er att utreda er arbetsmiljö och levererar förslag på åtgärder.

Ledningsgruppsutveckling

Vi arbetar med en modell kallad 6 Rätt för effektiva ledningsgrupper, som vi anpassar till vad ert team behöver. Målet är en ledningsgrupp med mer kraft, med starkare strategiskt driv och snabbare operativa beslut.

Transformation Management Support

Vi vet från forskningsstudier att ca 70% av alla förändringsinitiativ inte riktigt lyckas. Nyckeln till att lyckas är att man får alla involverade chefer och medarbetare att både förstå förändringen och att vilja bidra till att nå målen.

Management Team Audit

En Management Team Audit innebär att våra erfarna managementkonsulter belyser och presenterar en bild av ledningsgruppens nuläge, baserat på ett antal nyckelperspektiv, och kommer med förslag hur ni kan utvecklas.