Jag lägger på luren efter ett samtal med en chef i en större organisation. Samtalet handlar självklart om det som är vårt största samtalsämne just nu. Vad som sker runt om oss, hur vi mår, hur de omkring oss mår, om hur ledare klarar av att hantera den turbulenta situationen. Men också mycket om allt gott som sker. Om alla medarbetare som tar ett stort ansvar för sitt eget arbete, för helheten, oavsett om de kan vara på arbetsplatsen eller arbetar hemma. “Jag är så otroligt imponerad” sa chefen i telefonen.

Den här organisationen har precis som många andra arbetat med att ge stöd för utvecklingen av ett aktivt medarbetarskap. Att skapa förutsättningar för, ge utrymme för och uppmuntra just det agerande som ledaren la märke till  här och nu bland medarbetarna. Det får mig osökt att tänka på att det sätt som Sverige hanterar krisen skiljer sig från de flesta andra länder. Sveriges modell bygger på att vi som medborgare betraktas som aktiva, kompetenta och ansvarstagande människor som klarar av att ta kloka beslut och agera utifrån expertmyndighetens rekommendationer. En modell som kan tänkas fungera som bäst i en kultur där det finns goda förutsättningar för självledarskap. En modell som bygger på att människor tar ett individuellt ansvar utan att auktoriteter styr i detalj. Andra länder förfasas, och det finns även grupper i Sverige som upplever att vi borde ha en annan styrning. Kommer strategin vara rätt? Kommer vi lyckas? Det vet vi inte. Men tecknen på aktiva medborgare som klarar av att ta ett individuellt ansvar i denna kris är många, där vi gör det som är bäst för både oss själva och för det samhälle vi är en del av. Jag har nog tänkt att det är lättare att främja självledarskap i goda tider och svårare i kris, men det kanske är tvärtom?

I alla fall, trots allt det trista som sker just nu, blir jag ändå hoppfull. Jag tycker mig se att när människor får rätt förutsättningar, rätt information och bemöts som vuxna ansvarstagande individer, då är det många som vill bidra och göra rätt. Som aktiva medarbetare och som aktiva medborgare.

Jonas Garpe