martincarlssonwall_200px

Effect bjuder in till en workshop med stjärnforskaren Martin Carlsson-Wall – lärare, docent och forskningsledare på Handelshögskolan i Stockholm.

Vill du få ökad förståelse för företagsekonomiska samband?

Vill du bli säkrare i budgetering, lönsamhetsbedömningar och riskanalys?

Vill du hitta nya vägar att förmedla ekonomisk information vidare på bästa sätt?

Vad  är kritiska framgångsfaktorer för att en verksamhet ska kunna implementera sin strategi? Vilka fallgropar finns det? Det är viktigt att som chef och ledare kunna delta i samtal kring verksamhetens ekonomi. Om du som chef eller ledare ej är utbildad ekonom, kan ekonomiska språket och rapporteringen ibland utgöra ett hinder och leda till ineffektiva processer och fel beslut. Den här workshopen syftar till att ge dig som ”icke-ekonom” de viktigaste nycklarna till att kunna få en bättre övergripande kontroll på din verksamhet och förstå ekonomiska samband.
I många organisationer är den ekonomiska uppföljningen inte anpassad till strategin vilket kan få till följd att strategin blir otydlig och ej får önskad effekt. Genom att gå igenom innovativa styrmodeller som kundlönsamhetsanalys eller alternativ till budget får deltagarna verktyg att hjälpa sina organisationer att bli morgondagens vinnare.
Workshopen vänder sig till dig som är chef eller ledare med någon form av resultatansvar, och som skapa en skapa en stabilare företagsekonomisk plattform. Din roll idag är som chef eller ledare med ekonomiskt ansvar för hela eller delar av verksamheten.

VAD FÅR DU UT AV DETTA PROGRAM?
• Ökad förmåga att tyda finansiella rapporter som resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalyser.
• Kunskap om hur du kommunicerar med ekonomer på ekonomers vis.
• Genomgång av de senaste trenderna och modellerna inom ekonomi och verksamhetsstyrning – var ligger forskningsfronten och vad ligger bakom det?
• Du blir bekant med ledande modeller som kundlönsamhetsanalys, alternativ till budget samt det balanserade styrkortet.
• Kunskap om hur du med hjälp av företagsekonomin kan fatta bättre beslut, undvika fallgropar, och skapa rutiner för att hålla koll på det du vill, samt förmedla ekonomisk information vidare till medarbetare på ett bra sätt.
• Kunskap som leder till att du lättare kan motivera och underbygga förslag som innebär förändring och ekonomisk påverkan.