Hur klarar vi landsbygdsregionernas kompetensförsörjning i en tid av urbanisering?
Idag bor närmare 50% av Sveriges befolkning i städer och urbaniseringstrenden väntas fortsätta. Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna i många landsbygdsregioner – som kontinuerligt dräneras på kompetent arbetskraft. Samtidigt är ”flödet” av studenter som går på regioners högskolor och universitet en av de största outnyttjade tillgångarna. En väldigt hög andel av studenter i en region flyttar inom 5 år efter examen – ofta direkt efter!

En möjlig förklaring till att kompetensförsörjning seglat upp som en helt avgörande fråga för en landsbygdsregions framtid är att gränssnittet mellan högskola/universitet och arbetsgivare inte fungerar tillräckligt bra och att de stora privata arbetsgivarna i storstadsregioner lockar med mer attraktiva möjligheter att starta sin karriär på – exempelvis genom traineeprogram. Vi vet att man är som mest benägen att flytta i en ålder mellan 25 och 35 år. Vi vet också att jobb är väldigt viktigt för platsens attraktivitet.
Så hur klarar vi landsbygdsregionernas kompetensförsörjning i en tid av snabb urbanisering?

Vi på Effect Management vill gärna utforska detta tillsammans med dig i Almedalen. Först lyssnar vi till ett faciliterat panelsamtal och ser sedan fram emot ett spännande interaktivt samtal med dig och andra för området intressanta människor.
Bland paneldeltagarna märks bland andra:
· Lina Bjerke, Doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. I sin forskning har hon främst tittat på hur kommuner lyckas vara attraktiva platser för boende och företagande och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och tillväxt.
· Lars Christensen, regional utvecklingsdirektör Region Värmland
· Jonas Persson, vd, Karlstads el- och stadsnät
· Kristina Snitt, regionchef Mellansvenska Handelskammaren
· Maja Hedin, projektledare Higher Ambition Graduate Trainee Program
Vi ses på takterassen på Best Western Strand Hotell i Visby den 3/7 kl. 07.30 – 09.30, där vi bjuder på frukost, inspiration och erfarenhetsutbyte.
Samtalet äger rum den 3/7 kl 07.30 där vi bjuder på frukost, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Vill du delta? Meddela det till emelie.johannesson@effect.se. Det finns ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller.