Vår syn på ledarskap & medarbetarskap

I vår syn på organisation tar vi utgångspunkt i systemteorin. Vi ser organisationen som ett system som utgörs av delarna Kulturen, Strukturen, Medarbetarskapet och Ledarskapet

I detta system är alla deltagande individer medarbetare. Vissa medarbetare har dessutom en roll att leda andra. All interaktion mellan systemets individer sker i kulturen. Strukturen existerar för att skapa förutsägbarhet, driva och utveckla verksamheten i önskad riktning.

screen-shot-2016-10-31-at-11-33-52

Att vår grundsyn kring organisation utgår från ett systemteoretiskt, holistiskt perspektiv innebär att det inte går att beskriva en del i systemet utan närvaro av de andra. Ledarskap och Medarbetarskap påverkar och påverkas av varandra. Ett väl utvecklat ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för fungerande samverkan. Kontexten för denna interaktion är kulturen som påverkar och påverkas av strukturen.