Charlotte Wäreborn, erfaren chef från offentlig sektor, tar över vd-rollen på Effect Management.  I februari träder Charlotte Wäreborn in i sin nya roll som vd vid Effect Management. Charlotte har de senaste fem åren arbetat som senior managementkonsult i bolaget. Hon...

read more