Behöver ni stöd i arbetet med nya affärer och marknader, utveckling av ert ledar- och medarbetarskap eller kanske höja er strategiska förmåga inför vår nya värld? Nu har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Vi på Effect...

read more