Om oss

Effect Management är ett managementkonsultbolag med hjärtat i Karlstad, men med kunder i hela Sverige och världen.

 

Vi bidrar till förändringsprocesser för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss kan du få hjälp med strategi-, verksamhets- och organisationsutveckling. Vi erbjuder också ledarskapsprogram och nätverk för dig som är både ny som chef eller en mer erfaren ledare.

 

Vi kombinerar det strukturella och det kulturella i företags- och verksamhetsutveckling. Vi vet att all utveckling är fasberoende och att olika kompetenser och metoder behövs i olika faser och utvecklingssteg. Därför har Effect ett brett spann av kompetensprofiler där vi oftast är flera som arbetar tillsammans i våra uppdrag.

 

Hos Effect jobbar idag 14 medarbetare. Vi har också ett brett nätverk av kompletterande aktörer inom olika områden. Vi har en nära koppling till akademin och samarbetar med såväl Handelshögskolan i Stockholm, Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, Mälardalens Högskola, som med flera av Sveriges enskilda mest framträdande forskare kopplade till våra verksamhetsområden från universitet och högskolor i Sverige och Europa. Vi tror nämligen på kraften att kombinera ledande forskning med praktisk erfarenhet.

 

Vår syn på ledarskap & medarbetarskap

 

Vi ser organisationen som ett system som utgörs av delarna Kulturen, Strukturen, Medarbetarskapet och Ledarskapet.

 

I detta system är alla deltagande individer medarbetare. Vissa medarbetare har dessutom en roll att leda andra. All interaktion mellan systemets individer sker i kulturen. Strukturen existerar för att skapa förutsägbarhet, driva och utveckla verksamheten i önskad riktning.

 

Att vår grundsyn kring organisation utgår från ett systemteoretiskt, holistiskt perspektiv innebär att det inte går att beskriva en del i systemet utan närvaro av de andra. Ledarskap och Medarbetarskap påverkar och påverkas av varandra. Ett väl utvecklat ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för fungerande samverkan mellan individer och team. Kontexten för denna interaktion är kulturen som påverkar och påverkas av strukturen.

Historien om Effect

Historien om Effect

  • Effect Management grundades 1989 i Karlstad. Vi ville skapa ett utmanaralternativ till “de stora” konsultföretagen från storstäderna. 
  • Redan från början hade vi klart för oss att vi skulle förena det strukturella och det kulturella i företags- och verksamhetsledning. 
  • Tidigt i verksamhetens historia började vi med chefs- och ledarutbildningar. Det fanns ett kritiskt behov av att ge ledare rätt förutsättningar för att lyckas med verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och individutveckling.
  • Utsedda till Gasellföretag (enl. Dagens Industri) 2004 och 2007.

Kontakta oss