Tjänsteområden

Våra tjänsteområden

Vi bidrar till förändringsprocesser för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss får du hjälp med strategi-, verksamhets- och organisationsutveckling samt utveckling av ledarskap och medarbetarskap.

 

Samhällsutveckling och transformation

Vi hjälper dig med trend- och omvärldsanalys, organisationsöverskridande strategiarbete, policy- och programutveckling samt process- och projektledning 

Strategi-, verksamhets- & organisationsutveckling

Hos oss får du bland annat hjälp med arbete kring vision, värdegrund och varumärke, hållbar utveckling, översyn av organisation och verksamhet samt förändringsledning.

Arbetsmiljö- och grupputveckling

Vi hjälper er att utreda er organisatoriska och sociala arbetsmiljö och levererar förslag på åtgärder.

Ledarskap- och ledningsgruppsutveckling

Vi hjälper dig med förändringsledarskap, transformerande ledarskap, organisationsanpassade program, ledningsgruppsutveckling samt coaching och handledning.

Medarbetarskap och medarbetarutveckling

Vi hjälper dig medmedarbetarutbildning, utvecklingsdagar och workshops, en digital portal för ledare och medarbetare, ledarutveckling samt att mäta det aktiva medarbetarskapet.