Aktivt ledarskap

Aktivt ledarskap

Om programmet

Ett ledarskapsprogram för dig som är ny eller har en tids erfarenhet i chefs- och ledarrollen.

Hur bedriver man ett gott ledarskap som verkligen utvecklar individer och grupper? I Aktivt ledarskap tar vi avstamp i modern ledarskapsforskning och “Full Range Leadership Model”, för att under programmet träna på de ledarbeteenden som syftar till att:

 • Utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad inre motivation och trivsel
 • Klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig i gengäld
 • Konstruktivt hantera avvikelser som uppstått eller att förebygga att dessa uppstår

Inför programstart bjuder du som deltagare in medarbetare att svara på en feedbackenkät. Detta sammanställs sedan i en värdefull rapport att jobba med under programmet för att göra ledarutvecklingen relevant och personlig. Personlig coaching och uppföljningsmätning 6 månader efter avslutat program ingår också i upplägget.

 • Varför delta i detta program? 
  Du får under programmet både teori, ett antal konkreta verktyg, träning och värdefull feedback på ditt ledarskap som stöd i din utveckling. 
 • För vem? 
  Detta är för dig som är ny eller har en tids erfarenhet i chefs- och ledarrollen.

 

Hur:

Kursgård

Språk:

Svenska

Pris:

33 000 kr

Längd:

6 dagar

Datum:

Modul 1: 24-25 oktober 2023

Modul 2: 21-22 november 2023

Modul 3: 11-12 december 2023

Kontakt för bokning

Kursupplägg

1

Dag 1-2 (Internat)

 • Introduktioner
 • Ledarskap och trender
 • Egenskaper och drivkrafter (femfaktor)
 • Chef- & Ledarskap
 • Full Range Leadership och Lead Forward (feedback)
 • Tydlighet, påverkan och att nå ut med budskap

2

Dag 3-4 (Internat) 

 • Uppföljning Lead Forward
 • Modeller för att leda individer
 • Ledarskap som främjar aktivt medarbetarskap
 • Teamanalys och att leda grupper
 • Att leda på distans

3

Dag 5-6 (Internat)

 • Kommunikation, samtal och konflikter
 • Coaching
 • Sammanfattning och personlig handlingsplan
 • Mätning 2 ”Lead Forward” plus 1 timmes coaching efter 6 mån

 

Det här får du

Det här får du

Efter genomfört program kommer du ha med dig:

 • Teori
 • Ett antal konkreta verktyg
 • Träning och värdefull feedback på ditt ledarskap som stöd i din utveckling

En utbildning med stora möjligheter till att få hjälp från såväl gruppen som kursledaren och på så sätt få utvecklas inom just det jag behövde reflektera över!

Madeleine Blom, enhetschef, Region Värmland